Tel: (0478) 78 50 82  -  Email: [email protected]

Disclaimer

Algemeen

TP Media group (Kamer van Koophandel 52 43 20 41), hierna te noemen TPMG, verleent u hierbij toegang tot www.tpmediagroup.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door TPMG en derden zijn aangeleverd. TPMG behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.tpmediagroup.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TPMG.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.tpmediagroup.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TPMG.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.tpmediagroup.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TPMG. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TPMG, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.